เพลง : เจ็บนี้หน้าที่อ้าย

ศิลปิน : ศรีไพร ใจเพชร

สังกัด : เอ็กซ์ไฟว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์