เพลง : สาวปากเกร็ด

ศิลปิน : ขุนหมื่น ชื่นบดินทร์ดุ๊ก

สังกัด :