เพลง : ภาวะแทรกซ้อน

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์

สังกัด : Guitar Record