เพลง : บ่เป็นหยัง

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

สังกัด : ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด