เพลง : สาวปากแดง

ศิลปิน : แคท อาทิติยา

สังกัด : โกลด์มาสเตอร์มีเดีย