เพลง : แม่กับเมีย

ศิลปิน : ยิ่งยง ยอดบัวงาม

สังกัด : BG Music Production