13-09-2019

อันดับที่ 1

เพลง มันเป็นย่อนหยัง

ศิลปิน ไผ่ พงศธร

สังกัด GRAMMY GOLD